Diller: Türkçe

Amacımız

Projemizin amacı Serhat İllerinde (Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır) yaşamını sürdüren 9-11 yaş aralığındaki üstün yetenekli çocukların doğa ile ilişkilerini güçlendirmek, yaşadıkları modern çağın gerekleri olan eleştirme, araştırma, günlük hayatla bilimi iç içe düşünebilme ve üretme, yeni ürünler ortaya koymalarını sağlamaktır.

Günümüzde uygulamalı bilim dalları dahi kapalı mekânlarda ve sanal dünyaya sıkıştırılmış şekilde öğretilmektedir. Modern çağın çocukları çevrelerini yeterince tanımamakta ve kapalı alanlarda kısıtlı bir yaşam sürmektedirler. Serhat bölgesinin zengin ve bozulmamış doğal alanlarında dokunarak, deneyimleyerek, gördükçe merak ederek öğreneceği pek çok bilgi vardır. Ağrı Dağı’nın eteklerinde dünyaya gelen ve yetişen hedef kitlemizin yaşadıkları bölgenin zenginliklerini öğrenip geliştirmelerinin yolu öncelikle bu doğal alanları tanımalarından geçmektedir.

Üstün zekâlı/yetenekli çocukların merakı ve ilgi alanları onları sürekli öğrenmeye aktif kılmaktadır. Verilen bilgilerin uygulanmadığında yetersiz kaldığı ve alan uzmanlarıyla bilim insanlarıyla bir arada olmaları önemlidir. Bu konuda pek çok eğitim teorisyeni, eğitim bilimci aynı görüştedir. Çocuklar da bilim adamları gibidir. Araştırma yapmaya erken yaşlarda başlamaktadırlar. Birçok çocuğun doğal merakı onları araştırma yapmaya iter.

Araştırma yapma çocukların doğasında hali hazırda vardır. Dolayısıyla projemiz Bilim Sanat Merkezleri’ndeki üstün zekâlı 9-11 yaş aralığındaki çocukların,

  Projede yapılacak eğitimler ve uygulamalar farklı bilim dallarını doğada tanımalarını, doğal yaşam için gerekli temel bilgileri almalarını, doğa ve bilim ilişkisine dikkatlerini çekmeyi sağlayacaktır.

•  Doğa ile ilgili bilimsel süreçler, doğada hedef kitlenin tüm duyularına hitap ederek kalıcı öğrenme ve meraklarını körükleyici nitelikte gösterilecektir. Yaban hayatında canlıların doğal denge içerisinde konumunu, besin döngüleri ve önemi yaşama ortamlarında gösterilecek, izlettirilecek ve öğretilecektir, Bunun için basit fizyolojik deneyler ve döngüler gösterilecektir.

•  Doğanın kendiliğinden bir sanat merkezi olduğunu fark ettirip doğal nesneleri kullanarak yaratıcılığını ve hayal gücünü perçinleyecektir. Doğada aradığı her şeyi bulabileceğini, tüm gereçleri isterse doğadan bulup yaratıcılığını kullanarak edinebileceğini fark edecektir.

•  Habitat, bulunduğu mekânın kayaç yapısı, toprak yapısı, canlı-ortam interaksiyonları yerinde gösterilecektir.

•  Doğanın da bir dili ve dengesi olduğu, bu dili ve dengeyi doğanın dilinden anlamalarını sağlayarak görmeleri, bu dengeye saygı duymaları gerektiği anlatılacaktır.

•  Doğal koşullarda yaşayan canlıları çeşitli özellikleriyle tanıyacaklar ve bu canlılardan nasıl yararlanılabileceklerini tahmin etmeye başlayacaklardır. Bunun sonucunda ilgili öğrencilerin biyoloji konularına merakları artacak, teknik terimleri daha iyi ve doğru algılamaları sağlanacaktır. Doğa bilimlerine ilgileri artan öğrencilerin eğitim sürecinin ilerleyen safhalarında başarılarının da artması beklenmektedir.

Sonuçta; öğrencilerde daha küçük yaşlarda doğa ile bağ kurabilme becerisi ve proje yapmanın anlamı ön plana çıkarılacaktır.